Preview Mode Links will not work in preview mode

En Halvtimme Jazz


Apr 29, 2018

Levande musik har historiskt sett ofta varit en förutsättning för dans - inte minst för den dynamiska lindy hop:en. I detta avsnitt spelas några av de allra bästa inspelningar som gjorts vid sådana (och andra) tillställningar. Bland ämnena som avhandlas märks publikreaktioner, ungersk wienerschnitzel och den eviga (nåja) frågan om band eller dj. Trevlig lyssning!