Preview Mode Links will not work in preview mode

En Halvtimme Jazz


Jan 25, 2016

Många av de svängiga låtarna är inspelningar där orkestermedlemmarna också klappar takten. I det här avsnittet spelas några av de allra svängigaste. Dessutom tas frågan om huruvida man bör klappa på den första eller andra takten upp. Fast det visste ni väl redan?