Preview Mode Links will not work in preview mode

En Halvtimme Jazz

Nov 6, 2022

Det är inte ovanligt med inslag på franska i gamla jazzlåtar. I det här avsnittet spelas några av de allra bästa i den genren och dessutom pratas det bland annat om tomatsallad och gamla jazztitlar. Trevlig lyssning!