Preview Mode Links will not work in preview mode

En Halvtimme Jazz

Feb 24, 2016

Flera av låtarna som det dansades till under swing-eran (och som det dansas till även idag) handlar just om dansen i sig. Begrepp som Suzie Q och swingout droppas litet här och var. Utöver att några av de allra bästa danslåtarna spelas, nämns även vissa eventuella svårigheter med att dejta just en dansare, i...